Z życia Koła

Z uwagi  na pandemię koronowirusa w 2020 r. zarząd koła „Zaodrze”, przedstawi propozycje wydarzeń po ustaniu różnego  rodzaju zakazów

 Zarząd proponuje następujące wydarzenia na drugą połowę roku 2019

1 Lipiec Spotkanie z lekarzem dr. Stasiakiem na temat zdrowego życia seniorów.
2 Sierpień Organizacja grilla  wspólnie z ŚDS „Magnolia”
3 Wrzesień Organizacja spaceru Nordic Walking wspólnie z Klubem Seniora „Seniorzy z Przyszłością”.
4 Październik Spotkanie z aktywistkami Koła Gospodyń  z Przysieczy
5 Listopad Spotkanie andrzejkowe
6 Grudzień Spotkanie z członkami koła połączone ze spotkaniem opłatkowym

Terminy i miesiące mogą ulec zmianie.

Najistotniejsze wydarzenia z życia koła do czerwca 2018 r.:

L.P. Miesiąc Data Wydarzenie
1 Styczeń 13.01.2018 Spotkanie opłatkowe z członkami Koła „Zaodrze” PZERiI w świetlicy Administracji Osiedla OSM„Zaodrze”
2 15.01.2018 Udział członków koła w debacie zorganizowanej przez Radę Seniorów Miasta Opola i Centrum  IiE „Senior w Opolu” nt. Uzyskania certyfikatu WHO „Miasto Przyjazne Starzeniu”
3 Marzec 10.03.2018 Spotkanie członków koła z okazji Dnia Kobiet
4 28.03.2018 Udział członków koła w Śniadaniu Wielkanocnymprzed Ratuszem w Opolu
5 Kwiecień 10.04.2018 Wycieczka do Warszawy wspólnie z Klubem Seniora „Seniorzy z Przyszłością”
6 Maj 28.04-6.05.20158 Wyjazd do Truskawca
7 9-11.05.2018 Udział w obchodach Dni Seniora w Opolu
8 Czerwiec 4.06.2018 Obchody Dnia Dziecka wspólnie z Przedszkolemnr 38
16.06.2018 Udział w „Jarmarku Niezwykłości” na Wyspie Bolko
26.06.2018 Zebranie członków koła „Zaodrze PZERiI
30.06.2018 Udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Inwalidy

 

Program Działania

Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Zaodrze”

w Opolu na 2017 rok

Lp. Treść Terminrealizacji Odpowiedzialny Uwagi
1 Sprawy organizacyjne
1.1. Podejmowanie wysiłków w celu pozyskania nowych członków Koła.                                                          W tym celu m. in.  rozpowszechnienie ulotki propagującej  Koło Emerytów i Rencistów  na stronie internetowej  OSM „Przyszłość” oraz  www.emeryci.opole.pl Cały rok Zarząd Koła
1.2. Podejmowanie działań w celu nawiązania współpracy z  organizacjami emerytów i rencistów, kombatanckimi , działającymi na terenie Opola. Cały rok Jerzy Szlengel, Antoni Majewski -Zarząd koła
1.3 Podjęcie działań mających na celu nawiązanie współpracy ze Środowiskowym Domem Pomocy „Magnolia” i klubem seniora „Arkadia” w Opolu Cały rok Jerzy Szlengel –Zarząd Koła
2. Sprawy kulturalno-oświatowe
2.1. Rozpowszechnianie wśród mieszkańców Osiedla „Zaodrze” informacji o funkcjonowaniu kawiarenki internetowej Cały rok Jerzy Szlengel Informacja na klatkach schodowych we wszystkich budynkach
2.2. Bieżąca informacja o działalności koła – bieżące redagowanie strony internetowej www.emeryci.opole.pl Cały rok Administratorzy koła:Leokadia Kubalańca – Sekretarz,Jerzy Szlengel – Przewodniczący Koła
2.3 Organizowanie kursów komputerowych Cały rok Jerzy SzlengelAntoni Majewski Każdorazowo, kiedy zostanie sformułowana grupa 5 osobowa
2.4. Organizowanie kursów komputerowych dla zaawansowanych I kw. Latarniczka Ilość kursów uzależniona jest od ilości chętnych
2.5. Ścisła współpraca z Klubem „Seniorzy z Przyszłością” działającą przy Klubie osiedlowym przy organizowaniu wspólnych imprez dla mieszkańców:Rajdy rowerowe zakończone grillem Zarząd koła
2.6. Rozpropagowanie wśród mieszkańców Zaodrza imprez kulturalno-oświatowych organizowanych przez Okręg Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w tym aktywny udział w uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidy Na bieżąco Zarząd Koła Informacja na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w Administracji
2.7. Organizowanie, razem z Klubem  Seniorów „Seniorzy z Przyszłością”  tradycyjnego tłustego czwartku Luty 2017 Zarząd Koła
2.8. We współpracy z Klubem Seniorów „Seniorzy z Przyszłością”  zorganizowanie „spacerów” dla  miłośników nordic walkingi jazd rowerem po najbliższych okolicach Opola

Kwiecień 2017 i wrzesień 2017Maj 2017

Wrzesień 2017Jerzy Szlengel,Zarząd Koła 2.9.Organizowanie, razem z Klubem osiedlowym  dwóch jednodniowych wycieczek do atrakcyjnych i nieznanych miejscowościII i III kw.Jerzy Szlengel,Zarząd Koła 3.Sprawy socjalno – bytowe 3.1.Zorganizowanie   Spotkania Jubilatów Koła które będzie uświetnione występami dzieci przedszkolnych – opracowanie i wydrukowanie stosownych dyplomów06.2017Zarząd Koła 3.2.Kontynuowanie współpracy z przedszkolem.Cały rokJerzy SzlengelAntoni Majewski 3.3Utrzymywanie na bieżąco kontaktów z członkami Koła, którzy znajdują się w trudnej  sytuacji zdrowotnej, materialnej, losowej, w celu udzielenia im pomocy w miarę   posiadanych możliwości.Cały rokJerzy Szlengel, Antoni Majewski -Zarząd koła

 

Program działania  uchwalono na posiedzeniu Zarządu Koła „Zaodrze” PZERI w dniu 20.12.2016t.

Sekretarz  Koła „Zaodrze”                                 Przewodniczący Koła „Zaodrze”

Leokadia  KUBALAŃCA                                           Jerzy  SZLENGEL


 

Informacja przekazana przez przewodniczącego  na spotkaniu w dniu 20 XII 2016

Szanowni Państwo !

Spotykamy się to  po raz kolejny na Plenarnym Posiedzeniu, jako najwyższym organie koła „Zaodrze” PZERiI.

Między Plenarnymi  posiedzeniami Koła „Zaodrze” PZERiI, zarząd pracował w następującym składzie osobowym:

1 Jerzy    SZLENGEL                          – przewodniczący,

2.Leokadia   KUBALAŃCA                  – sekretarz ,

3.Eugeniusz  SZCZEPAŃSKI             – skarbnik.

4.Wanda  JURKOWSKA                    – członek,

5.Antoni   MAJEWSKI                        – członek,

6.Krystyna  SIEMIENIUCH                – członek,

W chwili obecnej nasze koło liczy   54 członków  i  sympatyków.

 

Współpraca Koła „Zaodrze”  z Zarządem Okręgowym PZERiI układa się prawidłowo.

Należy również  wspomnieć o bardzo  dobrej w współpracy z zarządem Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” , Radą Osiedla „Zaodrze” oraz  klubem seniorów i jego  kierownictwem.

Sprawozdanie finansowe Koła „Zaodrze”  PZE,RiI  na 2016 r.:

1 Wpływy ogółem wynoszą                                                  –        829,10 zł,

–  w tym bilans otwarcia z 2015 r.                                      –        286,60 zl,

Wykonanie planu działania  Koła „Zaodrze” PZERiI  na 2015 r.

1.W 2015 r. propagowaliśmy wśród członków PZE,RiI, i mieszkańców osiedla „Zaodrze” imprezy kulturalno-oświatowe organizowane przez  Oddział Okręgowy w tym, aktywny udział  członków  w uroczystościach z okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidy, które odbyły się      28 czerwca 2015 r ( w tym roku planowane uroczystości są w dniu 7 lipca )

 1. Wspólnie z Klubem Seniora zorganizowaliśmy wycieczki autokarowe do Afrykarium we Wrocławiu oraz dwudniową do Pragi
 2. Wspólnie z Klubem Seniora dwukrotnie organizowaliśmy spotkania z Policją o tematyce obrony emerytów w oszustwach na tzw. ”wnuczka”. Uczestnictwo mieszkańców osiedla        w dalszym ciągu  jest znikome, pomimo zdarzających się często oszustw na „wnuczka”                i „policjanta”
 3. Odbyło się również spotkania z Narodowym Bankiem w sprawie zabezpieczeń kart kredytowych itp.
 4. Zorganizowaliśmy marsze z kijkami „Nornic Walking”.

Ostatni taki nocny marsz z quizem na temat wiedzy o bezpieczeństwie poruszania się na drogach odbył się 19 września 2015 r. na tarasie przed restauracją „LABA na wyspie BOLKO. Quiz był  prowadzony przez  funkcjonariusza Policji.

 1. W miesiącach lutym i marcu 2015 r. oraz w lutym 2016 roku przeszkoliliśmy 30 członków naszego koła i mieszkańców „Zaodrza” ,własnymi silami, z zakresu podstawowej obsługi komputera

Szkolenie dla zaawansowanych z obsługi komputera przeprowadziła, latarniczka Pani  Iwona NIEDOJADŁO.

7.W miesiącu czerwcu 2015 r. zorganizowaliśmy spotkanie wszystkich członków koła z   Jubilatami, którzy w tym roku ukończyli 80 lat. Jubilatom wręczono upominki wraz z   okolicznościowymi dyplomami. W latach następnych należy kontynuować takie  spotkania

W dniu dzisiejszym korzystając z okazji zebrania wręczymy upominki idyplomy członkom naszego kopła,  którzy ukończyli 75-y rok życia.

 1. Od 2014 r. posiadamy własną stronę internetową o adresie: www.seniorzy.opole.pl

na której zamieszczamy bieżące informacje z działalności koła oraz fotografie i opisy organizowanych spotkań i  wycieczek

Sprawy organizacyjne

W każdy poniedziałek w godzinach 16.00 – 18.00  i piątek w godz. 10.00 – 12.00   członkowie zarządu koła pełnią dyżury w kawiarence internetowej w Opolu, przy ul .Prószkowskiej 7 XI piętro. Można korzystać z porad dyżurujących członków zarządu oraz doskonalić swoje umiejętności w pracy na komputerze.

Proponujemy w godzinach dyżurów lub innych ustalonych  terminach spotkania członków przy kawie,herbatce itp

Przewodniczący Kła „Zaodrze” PZERiI

Jerzy Szlengel

Szanowni Państwo !

Spotykamy się to  po raz kolejny na Plenarnym Posiedzeniu, jako najwyższym organie koła „Zaodrze” PZERiI.

Między Plenarnymi  posiedzeniami Koła „Zaodrze” PZERiI, zarząd pracował w następującym składzie osobowym:

1 Jerzy    SZLENGEL                          – przewodniczący,

2.Leokadia   KUBALAŃCA                  – sekretarz ,

3.Eugeniusz  SZCZEPAŃSKI             – skarbnik.

4.Wanda  JURKOWSKA                    – członek,

5.Antoni   MAJEWSKI                        – członek,

6.Krystyna  SIEMIENIUCH                – członek,

W chwili obecnej nasze koło liczy   54 członków  i  sympatyków.

 

Współpraca Koła „Zaodrze”  z Zarządem Okręgowym PZERiI układa się prawidłowo.

Należy również  wspomnieć o bardzo  dobrej w współpracy z zarządem Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” , Radą Osiedla „Zaodrze” oraz  klubem seniorów i jego  kierownictwem.

Sprawozdanie finansowe Koła „Zaodrze”  PZE,RiI  na 2016 r.:

1 Wpływy ogółem wynoszą                                                  –        829,10 zł,

–  w tym bilans otwarcia z 2015 r.                                      –        286,60 zl,

Wykonanie planu działania  Koła „Zaodrze” PZERiI  na 2015 r.

1.W 2015 r. propagowaliśmy wśród członków PZE,RiI, i mieszkańców osiedla „Zaodrze” imprezy kulturalno-oświatowe organizowane przez  Oddział Okręgowy w tym, aktywny udział  członków  w uroczystościach z okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidy, które odbyły się      28 czerwca 2015 r ( w tym roku planowane uroczystości są w dniu 7 lipca )

 1. Wspólnie z Klubem Seniora zorganizowaliśmy wycieczki autokarowe do Afrykarium we Wrocławiu oraz dwudniową do Pragi
 2. Wspólnie z Klubem Seniora dwukrotnie organizowaliśmy spotkania z Policją o tematyce obrony emerytów w oszustwach na tzw. ”wnuczka”. Uczestnictwo mieszkańców osiedla        w dalszym ciągu  jest znikome, pomimo zdarzających się często oszustw na „wnuczka”                i „policjanta”
 3. Odbyło się również spotkania z Narodowym Bankiem w sprawie zabezpieczeń kart kredytowych itp.
 4. Zorganizowaliśmy marsze z kijkami „Nornic Walking”.

Ostatni taki nocny marsz z quizem na temat wiedzy o bezpieczeństwie poruszania się na drogach odbył się 19 września 2015 r. na tarasie przed restauracją „LABA na wyspie BOLKO. Quiz był  prowadzony przez  funkcjonariusza Policji.

 1. W miesiącach lutym i marcu 2015 r. oraz w lutym 2016 roku przeszkoliliśmy 30 członków naszego koła i mieszkańców „Zaodrza” ,własnymi silami, z zakresu podstawowej obsługi komputera

Szkolenie dla zaawansowanych z obsługi komputera przeprowadziła, latarniczka Pani  Iwona NIEDOJADŁO.

7.W miesiącu czerwcu 2015 r. zorganizowaliśmy spotkanie wszystkich członków koła z   Jubilatami, którzy w tym roku ukończyli 80 lat. Jubilatom wręczono upominki wraz z   okolicznościowymi dyplomami. W latach następnych należy kontynuować takie  spotkania

W dniu dzisiejszym korzystając z okazji zebrania wręczymy upominki idyplomy członkom naszego kopła,  którzy ukończyli 75-y rok życia.

 1. Od 2014 r. posiadamy własną stronę internetową o adresie: www.seniorzy.opole.pl

na której zamieszczamy bieżące informacje z działalności koła oraz fotografie i opisy organizowanych spotkań i  wycieczek.


 

W dniu 14.06.2016r. o godz. 12,00 odbyło się kolejne spotkanie członków Koła „Zaodrze” PZERiI, na którym wręczono dyplomu okolicznościowe i drobne upominki tym, którzy          w tym roku kończą (lub już ukończyli) 75 rok życia.

Wręczono także dyplomy dla uczestników kursu podstawowego w zakresie obsługi komputera.  Spotkanie było także okazją  do przedstawienia sprawozdania z działalności koła za ostatni rok.

W spotkaniu uczestniczyli:

Franciszek Dezor – Prezes OSM „Przyszłość”,

Helena Chrzanecka – I Wiceprzewodnicząca Oddziału Okręgowego PZERiI w Opolu,

Jolanta Kawecka – Radna Miasta Opola,

Henryk Adamowicz – Kierownik Administracji „Zaodrze”.

Spotkaniu przewodniczył i prowadził  Jerzy Szlengel – Przewodniczący Koła „Zaodrze” PZERiI.

Spotkanie rozpoczęło się od występu dzieci  z zaprzyjaźnionego Przedszkola Publicznego Integracyjnego nr 38.Dzieci przedstawiły inscenizację „Królewna śnieżka” ,oraz zaśpiewały kilka  piosenek .Występ spotkał się  z dużym aplauzem zebranych osób. Mali aktorzy występowali z wielkim zaangażowaniem i przejęciem. Zebrani ze wzruszeniem śledzili akcje przedstawienia i słuchali wspaniałych piosenek.

Po występie dzieci Antoni Majewski wręczył uczestnikom kursu komputerowego zaświadczenia o jego ukończeniu. Następnie  Helena Chrzanecka wręczyła dostojnym jubilatom pamiątkowe dyplomy i upominki. W imieniu jubilatów podziękował  Zygmunt Kalinowski, przewodniczący Rady Osiedla „Zaodrze”.

Jerzy Szlengel przedstawił sprawozdanie z działalności koła.

Franciszek Dezor i Jolanta Kawecka, dziękowali za zaproszenie, gratulowali jubilatom,          a także przewodniczącemu koła zorganizowania tej wspaniałej uroczystości.

Po części oficjalnej zebrani prowadzili miłe rozmowy przy kawie i ciastku.

Zarząd Koła „Zaodrze” dziękuje Prezydentowi Miasta Opola i Marszałkowi Województwa Opolskiego za upominki, które uświetniły naszą uroczystość.

Zdjęcia z uroczystości znajdują się w zakładce „Galeria”


 

W dniu 11. 05. 2016 r. podczas DNI SENIORA, które trwały się w dniach 11-13. 05. 2016 r. na boisku przy Środowiskowym Domu Samopomocy „Magnolia” na ul. Stoińskiego 8 odbył się I mecz drużyny siatkarzy utworzony z członków koła „Zaodrze” PZERiI oraz klubu seniora „Seniorzy z Przyszłością” działającego przy Administracji Osiedla „Zaodrze”.Drużyna siatkarzy powstała w wyniku współpracy ŚDS „Magnolia” z ww.organizacjami.Drużyna pań przyjęła nazwę „OPTYMISTKI” a panów „REALIŚCI”. Mecz był okazją do zaprezentowania nabytych umiejętności podczas cotygodniowych treningów.

Wynik meczu był nieistotny, dla wszystkich liczyła się wspólna dobra zabawa i śmiech. Po meczu gospodarz obiektu zorganizował dla graczy wyśmienity poczęstunek z grilla na świeżym powietrzu.

Treningi są kontynuowane w sali gimnastycznej  ŚDS”Magnolia” przy ul. Dambonia 3.

W zakładce „Galeria” prezentujemy zdjęcia z tego spotkania.


 

Program Działania

Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Zaodrze”

w Opolu na 2016 rok

Lp. Treść Terminrealizacji Odpowiedzialny Uwagi
1 Sprawy organizacyjne
1.1. Podejmowanie wysiłków w celu pozyskania nowych członków Koła.                                                          W tym celu m. in.  rozpowszechnienie ulotki propagującej  Koło Emerytów i Rencistów  na stronie internetowej  OSM „Przyszłość” oraz  www.emeryci.opole.pl Cały rok Zarząd Koła
1.2. Podejmowanie działań w celu nawiązania współpracy z  organizacjami emerytów i rencistów, kombatanckimi działającymi na terenie Opola. Cały rok Jerzy Szlengel, Antoni Majewski -Zarząd koła
1.3 Podjęcie działań mających na celu nawiązanie współpracy ze Środowiskowym Domem Pomocy „Magnolia” w Opolu Cały rok Jerzy Szlengel –Zarząd Koła
2. Sprawy kulturalno-oświatowe  
2.1. Rozpowszechnianie wśród mieszkańców Osiedla „Zaodrze” informacji o funkcjonowaniu kawiarenki internetowej Cały rok Jerzy Szlengel Informacja na klatkach schodowych we wszystkich budynkach
2.2. Bieżąca informacja o działalności koła – bieżące redagowanie strony internetowej www.emeryci.opole.pl Cały rok Administratorzy koła:Leokadia Kubalańca – Sekretarz,Jerzy Szlengel – Przewodniczący Koła
2.3 Organizowanie kursów komputerowych Cały rok Jerzy SzlengelAntoni Majewski Każdorazowo, kiedy zostanie sformułowana grupa 5 osobowa
2.4. Organizowanie kursów komputerowych dla zaawansowanych I kw. Latarniczka Ilość kursów uzależniona jest od ilości chętnych
2.4. Ścisła współpraca z Sekcją Seniorów działającą przy Klubie osiedlowym przy organizowaniu wspólnych imprez dla mieszkańców Cały rok Zarząd koła
2.5. Rozpropagowanie wśród mieszkańców Zaodrza imprez kulturalno-oświatowych organizowanych przez Okręg Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w tym aktywny udział w uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidy Na bieżąco Zarząd Koła Informacja na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w Administracji
2.6. We współpracy z Sekcją Seniorów  zorganizowanie „spaceru” dla  miłośników nordic walking i jazdy rowerem po najbliższych okolicach Opola II lub III kw. Jerzy Szlengel,Zarząd Koła
2.7. Organizowanie, razem z Klubem osiedlowym  dwóch jednodniowych wycieczek do atrakcyjnych i nieznanych miejscowości II i III kw. Jerzy Szlengel,Zarząd Koła
3. Sprawy socjalno – bytowe      
3.1. Zorganizowanie   Spotkania Jubilatów Koła które będzie uświetnione występami dzieci przedszkolnych – opracowanie i wydrukowanie stosownych dyplomów II lub III kw. Zarząd Koła
3.2. Kontynuowanie współpracy z przedszkolem. Cały rok Jerzy SzlengelAntoni Majewski
3.3 Utrzymywanie na bieżąco kontaktów z członkami Koła, którzy znajdują się w trudnej  sytuacji zdrowotnej, materialnej, losowej, w celu udzielenia im pomocy w miarę   posiadanych możliwości. Cały rok Jerzy Szlengel, Antoni Majewski -Zarząd koła

Program działania  uchwalono na posiedzeniu Zarządu Koła „Zaodrze” PZERI w dniu 3.11.2015

Sekretarz  Koła „Zaodrze”                                 Przewodniczący Koła „Zaodrze”Leokadia  Leokadia KUBALAŃCA                                           Jerzy  SZLENGEL


W dniu 22.06.2015 r. o godz. 12:00 odbyło się Uroczyste Spotkanie Członków Koła z Szanownymi Jubilatami, członkami którzy ukończyli 80 lat. . Wśród członków Koła w tym roku ten piękny jubileusz obchodzi 4 osoby; jedna Pani i trzech Panów.Na uroczystości obecnych było tylko dwóch jubilatów,pozostali z różnych przyczyn nie mogli przybyć.  Nieobecnym okolicznościowe upominki zostaną doręczone do domów. W spotkaniu wziął udział Kierownik Administracji Osiedla „Zaodrze” Henryk Adamowicz oraz Przewodniczący Rady Osiedla „Zaodrze” Zygmunt Kalinowski. Spotkanie prowadził Przewodniczący Koła Jerzy Szlengel, który  przywitał zebranych, a szczególnie miło powitał  jubilatów.  Jubilaci otrzymali pamiątkowe dyplomy z PZERiI oraz albumy  od Prezydenta Miasta Opola i Marszałka Województwa Opolskiego, oraz upominek od Przewodniczącego Rady Osiedla „Zaodrze”. Uroczystość uświetnił występ dzieci z Przedszkola Publicznego Integracyjnego nr 38.Dzieci śpiewały i tańczyły z wielkim zaangażowaniem. W niejednym oku wśród uczestników, zabłysnęła łza ze wzruszenia. Dzieci przygotowały również laurki dla jubilatów. Na pożegnanie mali artyści dostali torbę ze słodyczami i napojami. Obiecali, że jeszcze przyjdą do nas  . Potem wywiązała się luźna  dyskusja, która przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze .

Szkoda, że frekwencja na spotkaniu była niska.

W roku następnym również zorganizujemy spotkanie z jubilatami. Do zobaczenia za rok!.

Zdjęcia z uroczystości są w zakładce „Galeria”


W dniu 17.06.2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie dotyczące A.O. „Zaodrze”w Sali Ogródków Działkowych „Odra” Pl. Różyckiego o godz. 17,00. Zebranie rozpoczęło się od wręczenia Złotej Honorowej Odznaki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów  FRANCISZKOWI  DEZOR Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu przez Jerzego Szlengel Przewodniczącego Koła „Zaodrze” PZERiI za wspieranie działalności  Koła „Zaodrze” PZERiI, pomoc przy organizacji kawiarenki internetowej i życzliwe podejście do problemów seniorów na naszym osiedlu.

Serdecznie gratulujemy i liczymy na dalszą owocną współpracę.

Zarząd Koła „Zaodrze”

Zdjęcia z uroczystości znajdują się w zakładce „Galeria


 

                                                                                PLAN  DZIAŁANIA

Koła „Zaodrze” Polskiego Związku  Emerytów,  Rencistów i Inwalidów działąaącego przy Radzie Osiedla „Zaodrze” w Opolu na 2015 rok

Lp. Treść Terminrealizacji Odpowiedzialny Uwagi
1 Sprawy organizacyjne
1.1. Podejmowanie wysiłków w celu pozyskania nowych członków Koła W tym celu m. in.  rozpowszechnienie ulotki propagującej  Koło Emerytów i Rencistów  na stronie internetowej  OSM „Przyszłość” oraz  www.emeryci.opole.pl Cały rok Zarząd Koła
1.2. Podejmowanie działań w celu nawiązania współpracy z  organizacjami emerytów i rencistów, kombatanckimi , działającymi na terenie Opola. Cały rok Jerzy Szlengel, Antoni Majewski -Zarząd koła
1.3 Współpraca z Administracją i Radą Osiedla „Dambonia” celem założenia wspólnego koła emerytów III kw. Jerzy Szlengel –Zarząd Koła
2. Sprawy kulturalno-oświatowe  
2.1. Rozpowszechnianie wśród mieszkańców Osiedla „Zaodrze” informacji o funkcjonowaniu kawiarenki internetowej Cały rok Jerzy Szlengel Informacja na klatkach schodowych we wszystkich budynkach
2.2. Bieżąca informacja o działalności koła – bieżące redagowanie strony internetowej www.emeryci.opole.pl Cały rok Administratorzy koła:Leokadia Kubalańca – Sekretarz,Jerzy Szlengel – Przewodniczący Koła
2.3 Organizowanie kursów komputerowych Cały rok Jerzy SzlengelAntoni Majewski Każdorazowo, kiedy zostanie sformułowana grupa 5 osobowa
2.4. Ścisła współpraca z Sekcją Seniorów działającą przy Klubie osiedlowym przy organizowaniu wspólnych imprez dla mieszkańców Cały rok Zarząd koła
2.5. Rozpropagowanie wśród mieszkańców Zaodrza imprez kulturalno-oświatowych organizowanych przez Okręg Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w tym aktywny udział w uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidy Na bieżąco Zarząd Koła Informacja na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w Administracji
2.6. We współpracy z Sekcją Seniorów  zorganizowanie „spaceru” dla  miłośników nordic walking i jazdy rowerem po najbliższych okolicach Opola II lub III kw. Jerzy Szlengel,Zarząd Koła
2.7. Zorganizowanie rajdu rowerowego „Kapliczki Opola” III kw. Jerzy Szlengel, Antoni Majewski,Zarząd Koła
2.8. Organizowanie, razem z Klubem osiedlowym  dwóch jednodniowych wycieczek do atrakcyjnych i nieznanych miejscowości II i III kw. Jerzy Szlengel,Zarząd Koła
3. Sprawy socjalno – bytowe      
3.1. Zorganizowanie   Spotkania Jubilatów Koła które będzie uświetnione występami dzieci przedszkolnych – opracowanie i wydrukowanie stosownych dyplomów 22.06.2015 Zarząd Koła
3.2. Nawiązanie współpracy z przedszkolami Cały rok Jerzy SzlengelAntoni Majewski
3.3. Wspólnie z Sekcją Emerytów zorganizowanie przyjęcia opłatkowego dla członków Koła i Sekcji IV kw. Jerzy Szlengel,Zarząd Koła
3.4 Utrzymywanie na bieżąco kontaktów z członkami Koła, którzy znajdują się w trudnej  sytuacji zdrowotnej, materialnej, losowej, w celu udzielenia im pomocy w miarę   posiadanych możliwości. Cały rok Jerzy Szlengel, Antoni Majewski -Zarząd koła

Program działania  uchwalono na posiedzeniu zarządu koła „Zaodrze” PZE,RiI w dniu 16.06.2015 r.

Sekretarz  Koła „Zaodrze”                                 Przewodniczący Koła „Zaodrze”

Leokadia  KUBALAŃCA                                           Jerzy  SZLENGEL


Protokół z posiedzenia plenarnego Koła „Zaodrze”

Protokół nr 6/2015

z posiedzenia plenarnego Koła Emerytów ,Rencistów i Inwalidów

przy Radzie Osiedla „Zaodrze”

w dniu 20.04.2015r.

Obecni członkowie Koła wg listy obecności.

Porządek zebrania:

 1. Sprawozdanie z działalności za 2014r. do dnia dzisiejszego.,
 2. Informacja nt. obchodów święta Inwalidy w miesiącu czerwcu 2015 r.,
 3. Wybory uzupełniające do zarządu ( skarbnika i 2 członków ),
 4. Udział w pracach innych organizacji seniorskich,
 5. Wnioski o odznaczenia państwowe i organizacyjne,
 6. Uchwalenie planu działania na 2015 r.
 7. Wolne wnioski.

Zebranie otworzył i prowadził Przewodniczący Koła Jerzy Szlengel.

W zebraniu wzięło udział 21 członków. Poniżej zamieszczamy treść wystąpienia Pana Przewodniczącego.

Szanowni Państwo

Spotykamy się to  po raz kolejny na Plenarnym Posiedzeniu, jako najwyższym organie koła „Zaodrze” PZERiI.

Między Plenarnymi  Posiedzeniami Koła „Zaodrze” PZERiI, zarząd pracował w następującym składzie osobowym:

1 Jerzy    SZLENGEL                        – Przewodniczący,

2.Leokadia   KUBALAŃCA             – sekretarz ,

3.Wanda  JURKOWSKA                   -skarbnik,

4.Antoni   MAJEWSKI                      – członek,

5.Korneliusz  PSZCZYŃSKIi           – członek,

6.Krzysztof  SUTARZEWICZ           -członek .

W miesiącu kwietniu 2014 r. złożył rezygnację z pracy w zarządzie koła Pan Pszczyński Korneliusz a we wrześniu tego samego roku Pan Krzysztof Sutarzewicz.

Dlatego  tez do chwili obecnej zarząd koła pracuje w czteroosobowym składzie

W związku z powyższym zarząd zaproponował na dzisiejszym zebraniu dokonanie wyboru     2 członków zarządu w tym skarbnika koła ,z uwagi  na chorobę i aktualną rehabilitację Pani Wandy Jurkowskiej pełniącej do  tej pory funkcję skarbnika.

W chwili obecnej obecnej  nasze koło posiada   42 członków  i kilku sympatyków koła.        W okresie I kwartału  2015 r. zapisało się do koła 5 członków.  Jak państwo wiecie w 2013 r. z inicjatywy koła „Zaodrze”  podpisano porozumienie między  Oddziałem Okręgowym PZE,RiI w Opolu a  zarządem Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość „ w zakresie:

– współpracy organizacyjnej,

– współpracy technicznej,

– współpracy finansowej,

– współpracy  społecznej.

Tu chcę nadmienić, że współpraca koła z wymienionymi wyżej instytucjami układa się dobrze a w szczególności z zarządem Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”  oraz Radą Osiedla „Zaodrze” w Opolu.

Współpraca z Oddziałem Okręgowym PZERiI w Opolu również układa się dobrze.

Wnioski o odznaki związkowe.

Zarząd informuje, że podjął decyzję w sprawie uhonorowania odznakami związkowymi członków założycieli naszego koła:

Pana Antoniego Majewskiego, Pana Jerzego Matwiejczuka, Panią Leokadię Kubalańca, Panią Wandę Jurkowską, Pana Krzysztofa Sutarzewicza, Państwa Zofię i Tadeusza Świątkowskich oraz Kazimierę i Jerzego  Szlengel

Teraz chcę przedstawić  sprawozdanie finansowe Koła „Zaodrze”  PZE,RiI  na 2015 r.

1 Wpływy ogółem wynoszą                                                  –        792,00 zł,

  –  z tego  przekazano do Oddziału  Okręgowego              –        396,00 zl,

Pozostało do dyspozycji koła                                               –        396,00 zł.

 W preliminarzu działalności społeczno-kulturalnej na rok 2015 przewidziano koszty wynajmu lokalu na kawiarenkę internetową jak również na doprowadzony Internet. Ponieważ niektórym osobom nie podobają  się przydzielone w preliminarzu finanse zarząd koła postanowił powyższe opłaty  regulować z pieniędzy koła.

Należy również poinformować ,że w tym samym preliminarzu Rada Osiedla „Zaodrze”, zabezpieczyła środki w wysokości 1.500 zł na rok 2015 r. na działalność naszego koła. Z tego też powodu chciałbym serdecznie podziękować członkom Rady  Osiedla a w szczególności członkom zarazem naszego koła a mianowicie:

Pani Leokadii KUBALAŃCA,

Panu Zygmuntowi KALINOWSKIEMU oraz

Panu Antoniemu MAJEWSKIEMU

W okresie 2014 r.  koło „Zaodrze” PZE,RiI , otrzymało z Banku Żywności  86 kg artykułów    żywnościowych ,które przed świętami Wielkiej Nocy  rozdysponowano wśród 20 członków   PZE,RiI  tez w formie paczek żywnościowych.

W miesiącu maju 2014 r. koło otrzymało   88 kg słodyczy  również z Banku Żywności, które to słodycze zarząd koła postanowił przekazać  na organizowany Dzień Dziecka.

Tu należy nadmienić że 2015 r. raczej nie możemy liczyć na pomoc żywnościową z Banku Żywności z uwagi na zmienione kryteria dochodu na członka rodziny

Wykonanie planu działania  Koła „Zaodrze” PZERiI  na 2014 r.

1.W 2014 r. propagowaliśmy wśród członków PZE,RiI, mieszkańców osiedla „Zaodrze”, imprezy kulturalno-oświatowe organizowane przez  Oddział Okręgowy w tym aktywny udział  członków  w uroczystościach z okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidy, które odbyły się   28 czerwca 2014 r

2.Wspólnie z Klubem Seniora zorganizowaliśmy wycieczki autokarowe do Barda Śl oraz Afrykarium we Wrocławiu

3.26 kwietnia 2014 r. zorganizowaliśmy z okazji Dni Opola i przy współpracy  z Urzędem  Miasta,  „Marszu Rodzinnego”  ze zwiedzaniem  Katedry, kościoła  Franciszkanów,

Muzeum Śląska Opolskiego i Uniwersytetu Opolskiego.

4. Dwukrotnie organizowaliśmy spotkania z Policją o tematyce obrony emerytów w oszustwach na tzw .”wnuczka”

5. Organizowaliśmy również spotkania z Narodowym Bankiem w sprawie zabezpieczeń kart kredytowych itp.( Tu trzeba zaznaczyć, że w tych przypadkach mieliśmy uwagi co  do  frekwencji na tych spotkaniach)

6. Organizowaliśmy wycieczki rowerowe jak i marsze z kijkami.

7. W miesiącu lipcu 2014 r. w ramach unijnych środków przeszkolono 5 członków naszego koła oraz 5 uczestników z klubu osiedlowego „Fenix” na ul .Dambonia.

8 .W miesiącu marcu 2015 r. w naszej kawiarence internetowej, przeszkoliliśmy własnymi siłami 20-tu członków spółdzielni, w tym kilku członków naszego koła, którym dzisiaj na początku wręczyliśmy zaświadczenia o ukończeniu kursu.

9. W 2014 r. stworzyliśmy własną stronę internetową o adresie: WWW.EMERYCI.OPOLE.PL

Założenia planu działania koła na 2015 r.

 1. Podejmowanie wysiłków w celu pozyskania nowych członków Koła. W tym celu m. in. rozpowszechnienie ulotki propagującej  Koło Emerytów i Rencistów  na stronie internetowej  OSM Przyszłość oraz w lokalnych środkach komunikacji społecznej.

2. Podejmowanie działań w celu nawiązania współpracy z  organizacjami emerytów i rencistów, kombatanckimi , działającymi na terenie Opola.

3.Organizowanie na bieżąco spotkań jubilatów Koła np. w połączeniu z opłatkiem dla zainteresowanych  członków Koła.

4.Utrzymywanie na bieżąco kontaktów z członkami Koła, którzy znajdują się w trudnej sytuacji zdrowotnej, materialnej, losowej, w celu udzielenia im pomocy w miarę posiadanych możliwości.

5.Spotkanie członków Koła z okazji „Dnia Babci i Dziadka”. Połączyć z kontaktem najbliższego przedszkola. W rewanżu członkowie Koła będą w przedszkolu w Dniu Dziecka.

6. We współpracy z mediami   opolskimi    zorganizowanie    Miejskiego   Marszu Emerytów  2015   miłośników Nordic Walking lub jazdy rowerem po najbliższych okolicach Opola./ włączyć środowisko medyczne/.

Prosimy w ramach dyskusji o wprowadzenie  państwa zdaniem innych spraw, które Państwa zdaniem powinien realizować w 2015 r, zarząd koła.

Sprawy informacyjne

Pod koniec miesiąca czerwca 2015 r. na terenie strzelnicy w Winowie odbędzie się Międzynarodowy Dzień Inwalidy. Szczegóły o dacie i godzinie podamy na naszej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń. Prosimy o udział w tej imprezie,

W dniu 8 maja 2015 r. o godz. 16.00 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego  w Opolu, przy ul. Oleskiej 127,odbędzie się spotkanie dla emerytów i rencistów w ilości maksymalnie 24 osób. W ramach spotkania uczestnicy będą mogli wziąć udział w:

– zajęciach teoretycznych prowadzonych przez przedstawiciela KW Policji ,

– zajęciach teoretycznych  oraz praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną,

– zajęciach praktycznych z poprawy prowadzenia pojazdu oraz przygotowania do jazdy przez WORD Opole.

Udział w zajęciach jest bezpłatna formą poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Prosimy zgłaszać chęć swojego uczestnictwa w zarządzie koła w każdy wtorek 10-12.00  do dnia 28 kwietnia.

–  W każdy poniedziałek w godzinach 16.00 – 18.00  i piątek w godz. 10.00 – 12.0   członkowie zarządu koła pełnią dyżury w kawiarence internetowej w Opolu, przy ul. Prószkowskiej 7 /XI piętro/. Można korzystać z porad dyżurujących członków zarządu oraz doskonalić swoje umiejętności w pracy na komputerze.

Dziękuję za uwagę.

Następnie zabrała głos Irena Bota przedstawicielka Zarządu Okręgu Opole PZERI., która podziękowała za zaproszenie i zapewniła zebranych o  gotowości współpracy z Kołem „Zaodrze”. Zaprosiła do wzięcia udziału w obchodach Dnia Inwalidy, oraz przedstawiła Projekt Imprez Kulturalno-Turystycznych a w tym: programy wycieczek organizowanych przez Okręg w 2015 roku

 • 05.2015 Poznajemy piękno Wrocławia cena 129 zł.
 • 8 – 10. 06.2015r. „Skarby Warszawy” trzydniowa wycieczka- koszt 565 zł.
 • 13-15.09.2015 R. Wycieczka w Bieszczady – koszt 500 zł,

Program wycieczek zamieszczamy na stronie internetowej Koła WWW.emeryci.opole.pl

Mówczyni zachęcała również do wzięcia udziału w spotkaniu Akademii Bezpiecznego Kierowcy w dniu 8.05.2015r.

W wyniku jawnych wyborów dop Zarządu Koła „Zaodrze” weszli”

Krystyna Siemieniuch,

Eugeniusz Szczepański.

Wywiązała się dyskusja w trakcie której postanowiono włączyć się w zwiedzanie muzeów w czasie organizowanej Nocy Muzeów – szczegółowe informacje przekaże Pan Matwiejczuk.

Inicjatywa zapraszania kandydatów na prezydenta na rozmowy raczej nie ma szan na realizację uwagi na to, że Spółdzielnia pozostaje apolityczna i nie wyrazi zgody na tego typu spotkania na jej terenie.

Zgłosiło się 5 osób na kurs komputerowy, który zostanie przeprowadzony w dniach 5.05 – 8.05.2015.Dla:

Jakub Klug,

Kazimierz Rybij,

Ryszard Wożniak,

Anna Wołąsewicz,

Wikowska.

Na tym protokół zakończono.

 Protokółowała:                                                            Przewodniczący

Sekretarz                                                                      Koła „Zaodrze”  PZERiI

Leokadia Kubalańca                                                   Jerzy Szlengel

 

Spotkanie NOWOROCZNE odbyło się….

Zgodnie z zapowiedzią , w dniu 16.01.2015 odbyło się spotkanie NOWOROCZNE wszystkich członków Koła „Zaodrze” PZERI w siedzibie Administracji Osiedla „Zaodrze”         przy ul. Prószkowskiej 39 A.

Spotkanie zaszczycili swą obecnością:

Hanna Chrzanecka  przedstawicielka Zarządu Okręgu PZERI w Opolu

Zygmunt Kalinowski – Przewodniczący Rady Osiedla „Zaodrze”.

Zebrani przełamali się opłatkiem , składając sobie wzajemnie życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności w Nowym 2015 Roku.

Przewodniczący Koła „Zaodrze” Jerzy Szlengel otworzył spotkanie , przypomniał zebranym imprezy, jakie były organizowane na przestrzeni 2014 roku przez Koło oraz wrażenia jakie wywoływały.  Te które spotkały się z  aprobatą, będą ponownie organizowane w tym roku.

Pani Hanna Chrzanowska złożyła zebranym życzenia w imieniu własnym i Zarządu Okręgowego PZERI oraz zaprosiła na planowane przez Okręg wycieczki i wczasy w 2015.

Życzenia zebranym   złożył również Zygmunt Kalinowski Przewodniczący Rady Osiedla, członek Koła „Zaodrze PZERI, oraz zachęcił  wszystkich do współpracy z Kołem i Klubem Administracji „Zaodrze”.

Antoni Majewski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Osiedla „Zaodrze” oraz  członek Koła „Zaodrze PZERI, także złożył zebranym życzenia oraz zaapelował                           o uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Koło takich jak: spotkanie z policjantami. Frekwencja na tego typu spotkaniach pozostawia wiele do życzenia.

Wywiązała się  przyjacielska pogawędka w miłej  atmosferze,  przy skromnym poczęstunku, kawie i herbacie szybko minął czas.

Do zobaczenia za rok!

Zdjęcia ze spotkanie zamieszczone są w zakładce „Galeria”

 

Plan pracy Koła „Zaodrze” na 2014 rok

Lp. Treść Terminrealizacji Odpowie-dzialny Uwagi
1 Sprawy organizacyjne
1.1. Podejmowanie wysiłków w celu pozyskania nowych członków Koła. W tym celu m. in. rozpowszechnienie ulotki propagującej Koło Emerytów i Rencistów na stronie internetowej OSM Przyszłość oraz w lokalnych środkach komunikacji społecznej. Cały rok Krzysztof  Sutarzewicz-Zarząd koła
1.2. Podejmowanie działań w celu nawiązania współpracy z organizacjami emerytów i rencistów, kombatanckimi , działającymi na terenie Opola. Cały rok Jerzy Szlengel, Antoni Majewski -Zarząd koła
1.3. Ustalenie terminów dyżuru członków Zarządu Koła ZERiI Zaodrze” I i II wtorek każdego miesiąca Wanda Jurkowska -Zarząd Koła
1.4 Współpraca z Administracją i Radą Osiedla „Dambonia” celem założenia wspólnego koła emerytów I kw. Jerzy Szlengel -Zarząd Koła
2. Sprawy kulturalno-oświatowe
2.1. Rozpropagowanie wśród mieszkańców Zaodrza imprez kulturalno-oświatowych organizowanych przez Okręg Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w tym aktywny udział w uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidy Na bieżąco Zarząd Koła ZERiI „Zaodrze”
2.2. Testamenty, darowizny, spadki. Prawa konsumenta. Celem jest pozyskanie praktycznej wiedzy w zakresie omawianego tematu, która może być pomocna i znaleźć zastosowanie w ich życiu codziennym III kw. Antoni Majewski –Zarząd koła
2.3. Spotkanie członków Koła z okazji „Dnia Babci i Dziadka”. Połączyć z kontaktem najbliższego przedszkola. W rewanżu członkowie Koła będą w przedszkolu w Dniu Dziecka.-alternatywnie- Spotkanie członków Koła z okazji Dnia Kobiet we własnym gronie lub we współudziale ze szkołą. W zależności od możliwości zorganizowania takich spotkań  I półrocze Antoni Majewski ,Jerzy Szlengel,Leokadia Kubalańca –Zarząd koła
2.4. We współpracy z mediami opolskimi zorganizowanie Wiosennego Miejskiego Marszu Emerytów 2014 miłośników norder łoking lub jazdy rowerem po najbliższych okolicach Opola./ włączyć środowisko medyczne/ II lub III kw. Antoni Majewski -Zarząd Koła
2.5. Organizowanie dwóch jednodniowych wycieczek do atrakcyjnych i nieznanych miejscowości II i III kw. Korneliusz Pszczyński -Zarząd Koła
3. Sprawy socjalno – bytowe
3.1. Zorganizowanie paczek żywnościowych dla seniorów będących w trudnej sytuacji materialnej IV kw. Zarząd Koła ZERiI „Zaodrze” przy współpracy Rady Osiedla
3.2. Organizowanie na bieżąco spotkań jubilatów Koła np. w połączeniu z opłatkiem dla zainteresowanych członków Koła. I kw. i cały rok Zarząd Koła ZERiI „Zaodrze” przy współpracy Rady Osiedla
3.3. Utrzymywanie na bieżąco kontaktów z członkami Koła, którzy znajdują się w trudnej sytuacji zdrowotnej, materialnej, losowej, w celu udzielenia im pomocy w miarę posiadanych możliwości. Cały rok Zarząd Koła ZERiI „Zaodrze” przy współpracy Rady Osiedla

Dodaj komentarz