Pierwsze spotkanie

W dniu 27.01.2016r. odbyło się nasze  pierwsze spotkanie z podopiecznymi i terapeutami Środowiskowego Domu Samopomocy „Magnolia” w wilii przy ul. Stoińskiego w Opolu . Wieczór poświęcony był śpiewaniu kolęd. Spotkanie otworzył Waldemar Maciaszczyk dyrektor ŚDS „Magnolia”, przedstawiając uczestników spotkania i opowiadając,w ogólnym zarysie, o ich co dziennej pracy. Gospodarze wieczoru przygotowali poczęstunek: było swojskie ciasto, oraz barszczyk z krokietami. Zebrani chętnie śpiewali kolędy przy akompaniamencie akordeonisty,  korzystając z przygotowanych śpiewników. Między jedną a drugą kolędą rozmawialiśmy o przyszłych wspólnych imprezach ,oraz o problemach ludzi objętych opieką ŚDS „Magnolia”. Czas minął bardzo szybko w miłej i serdecznej atmosferze. Spędziliśmy przemiłe popołudnie.

W wilii na Stoińskiego 8 nie ma warunków lokalowych, aby zaprosić większą ilość osób. ŚDS Magnolia” mieści się również na ul. Dambonia 3 i tam można zorganizować spotkania w większym gronie. Jest  tam także sala gimnastyczna, z której również można korzystać. Będziemy zachęcać naszych członków i seniorów  Osiedla „Zaodrze” do organizowania wspólnych spotkań i przedsięwzięć ze ŚDS „Magnolia”   na ul. Domańskiego 3.

Zdjęcia z wieczoru kolęd znajdują się w zakładce „Galeria”

Dodaj komentarz