Ogłoszenie

Koutdoor_nordic_walking_kurseoło „ZAODRZE” PZERiI  i Sekcja Seniorów działająca przy klubie Administracji Osiedla „Zaodrze” zapraszają wszystkich mieszkańców Osiedla Zaodrze na :

nocny rajd NORDIC WALKING po wyspie Bolko, który  odbędzie się 18.09.2015r.

Atrakcją rajdu jest spotkanie przed kawiarnią Laba z zastępcą naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KM Policji, który poprowadzi quiz na temat bezpieczeństwa na drogach.

Wymarsz spod siedziby Administracji Osiedla ul. Prószkowska 39 A o godz. 18,00.

Po powrocie z rajdu zorganizowane będzie spotkanie przy grillu na terenie Administracji Osiedla.

Dla wszystkich biorących udział w konkursach czekają ciekawe i atrakcyjne nagrody.

Organizatorzy zapewniają latarki, natomiast kijki każdy przynosi we własnym zakresie.

Chętni do wzięcia udziału w rajdzie proszeni są o zgłoszenie uczestnictwa w sekretariacie Administracji Osiedla telefonicznie 774746458 lub osobiście do dnia 15. 09. 2015r.

Uczestnicy rajdu wnoszą opłatę w wysokości 2 zł. na pokrycie kosztów organizacyjnych.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Organizatorzy

Jedno przemyślenie nt. „Ogłoszenie

Dodaj komentarz