Miesięczne archiwum: Maj 2021

INFORMACJA

Zarząd koła „Zaodrze” PZERiI w Opolu,informuje,że w każdy wtorek ,w godz. 10.00 – 11.000 pełni dyżury w pomieszczeniu kawiarenki internetowej,w Opolu,przy ul. Prószkowskiej  7 (XI piętro ).

Aby otworzyć drzwi domofonowe proszę nacisnąć  duży okrągły metalowy  przycisk na kasecie domofonowej w dolnej części po lewej stronie.

W czasie dyżurów można dokonywać  wpłat składek członkowskich  za 2020 i 2021 rok

Składka roczna nie uległa zmianie i wynosi 36,00 złotych rocznie.

O innych działaniach powiadomimy członków w innym komunikacie

Zajęcia ruchowe dla seniorów

PlakatZarząd Koła „Zaodrze” PZERiI w Opolu,informuje,że w każdy poniedziałek i czwartek  o godz. 17.15,na boisku przy ul.Prószkowskiej w Opolu, odbywają się godzinne  zajęcia ruchowe z instruktorem  dla seniorów.Zapraszamy w tych dniach seniorów na powyższe zajęcia dla poprawy  naszego stanu  fizycznego  po okresie tak długiej  pandemii