Miesięczne archiwum: Kwiecień 2020

Od Zarządu Głównego PZERiI

Polski Związek Emerytów, Rencistów i inwalidów

Wszystkie jednostki organizacyjne

                            Koleżanki i Koledzy

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i zagrożeniami epidemiologicznymi, które są szczególnie niebezpieczne dla osób starszych, w trosce o bezpieczeństwo naszych członków proszę o odwołanie wszystkich spotkań i imprez związkowych do końca kwietnia br. Jednocześnie zalecam zmianę organizacji pracy biur wszystkich ogniw terenowych Związku – ograniczenie przyjmowania interesantów, wprowadzenie dyżurów np. raz w tygodniu, tylko dla załatwienia pilnych spraw. Informacje o terminach dyżurów powinny być umieszczane w miejscach dostępnych dla osób zainteresowanych ( np. w lokalnych mediach, na drzwiach siedziby związkowej itp.)

Niezależnie od powyższego proszę wszystkich Państwa o stosowanie się do apeli m. in. Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i in., dotyczących unikania dużych skupisk ludzi, ograniczenia wychodzenia z domu, rygorystycznego przestrzegania higieny itp. Nie dajmy się wirusowi! Życzę wszystkim zdrowia!

                                                                                     Przewodnicząca ZG

                                                                                   /Elżbieta Ostrowska/