Miesięczne archiwum: Listopad 2018

Spotkanie z dietetykiem

dzien_kobiet_roza

Koło „Zaodrze” PZEswoich członków naspotkanie w dniu 4 grudnia 3018 r. o godz. 11.00 do świetlicy Administracji Osiedla „Zaodrze”.Spotkanie  odbędzie się w dwóch częściach:

- I część organizacyjna

                                                                      – II część pogadanka na     temat   właściwego żywienia

                                                        (  poprowadzi mgr  Dagmara GRYCZAN )

Spotkanie  odbędzie się w miłej atmosferze  przy filiżance kawy i ciastku.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków na to  spotkanie.

                                                                                                                                           Zarząd Koła „Zaodrze”

W dniu 4.12.2018 r. odbyło się zebranie członków koła „Zaodrze” PZERiI w Opolu.W pierwszej części spotkania przewodniczący kola przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu za okres styczeń-grudzień 2018 r.oraz przedstawił założenia planu działania koła na I pólrocze 2019 roku.Sprawozdanie oraz załozenia planu działania zostały przyjęte przez aklamację.Zaplanowanego w II części spotkania z dietetykiem nie odbyło się z uwagi  na chorobę prelegentki,która zobowiązała się spotkać w tym temacie w innym uzgodnionym terminie.W związku z ty, członek zarządu pani  Brygida LEWICKA przedstawiła możliwości korzystania z wczasów dla seniorów pzrez biuro podróży „JAn” z Chorzowa.Uzgodniono iż w pierwszej dekadzie stycznia 2019 r. zarząd zorganizuje z członkami koła spotkanie opłatkowe.

Zdjecia z powyższego  zebrania w zakładce  „Galeria”