Miesięczne archiwum: Lipiec 2018

Mistrzostwa Województwa Opolskiego w lekkiej atletyce w kategoriach Masters-Senior

W dniu 1 września 2018 r. o godz. 10.00,na stadionie im. Olimpijczyków ,przy ul. Sosnkowskiego 12 odbędą się zawody lekkoatletyczne w kategorii MASTERS-Senior,

Organizatorami są:Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, przy wsparciu Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego, Opolski Związek Lekkiej Atletyki oraz LUKS „PODIUM” Kup. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o uczestnictwo w zawodach.

Poniżej przedstawiamy regulamin zawodów:

REGULAMIN MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W LEKKIEJ ATLETYCE W KATEGORII MASTERS – SENIOR

1. Cel : – Wyłonienie Mistrzów Województwa Opolskiego w Lekkiej Atletyce w kategorii Masters – Senior.

2. Organizator: – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, przy wsparciu Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego – Opolski Związek Lekkiej Atletyki, – LUKS „PODIUM” Kup.

3. Termin: Sobota – 01.09.2018 r. godz. 10:00 / młot i chód 9:00

4 Miejsce: – Stadion Sportowy im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu ul. Sosnkowskiego 12.

5. Konkurencje: K: 100 m, 300 m, 600m, 80 m ppł., 100 m ppł., 200 m ppł., 4×100 m, w dal, wzwyż, kula, dysk, oszczep, młot, chód 2 km. M: 100 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 100 m ppł., 110 m ppł., 200 m ppł., 4×100 m, w dal, wzwyż, kula, dysk, oszczep, młot, chód 3 km. W zawodach ciężar sprzętu, rozstawy i wysokość płotków odpowiednie dla kategorii wiekowych do seniora.

6. Zgłoszenia: Zgłoszenia przesłane zgodnie z formularzem zgłoszeniowym przyjmowane będą do: 30.08.2018 r. /czwartek/ – godz. 24.00. pod adresem e-mail: sekretarz.ozla@op.pl Weryfikacja zawodników w dniu zawodów do godz. 9.30.

7. Warunki uczestnictwa: W zawodach prawo startu mają zawodnicy w kategorii Masters, którzy ukończyli 35 lat. Każdy zawodnik/czka ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych + sztafeta.

8. Sposób przeprowadzenia zawodów: – W konkurencjach technicznych eliminacje i finał z udziałem 8 zawodników. – W konkurencjach rzutowych obwiązują wagi sprzętu odpowiednie dla kategorii wiekowej. – Wszystkich zawodników obowiązują podwójne numery startowe za wyjątkiem skoku w wzwyż. – Warunkiem przeprowadzenia danej konkurencji jest udział min 3 zawodników /czek. – Obowiązuje długość kolców – 6 mm. – Wyprowadzanie zawodników z bramki pod trybuną główną 15 min przed biegami i 20 min przed konkurencjami technicznymi w miejscu rozgrywania konkurencji. – Dekoracja zwycięzców do 20 min po zakończeniu konkurencji.

9. Nagrody: W Mistrzostwach Województwa Opolskiego zawodnicy za miejsca I – III otrzymują medale i dyplomy.

10. Zasady finansowania: Koszty organizacji zawodów pokrywają organizatorzy zawodów.

12. Badania: Wszyscy zawodnicy uczestniczący w zawodach organizowanych przez OZLA muszą posiadać aktualne badania sportowo-lekarskie. Za posiadanie właściwych badań są zgłaszający oraz kluby zgodnie z Rozp. Min. Zdrowia z dn.22.12.2004/Dz.U.nr.282po.2815/

13. Ubezpieczenie uczestników: Zgodnie z Ustawą o Sporcie obowiązek ubezpieczenia zawodnika od NNW należy do Klubu, który zawodnik reprezentuje. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych .

14. Sprawy końcowe : Interpretacja regulaminu należy do organizatora zawodów. Kontakt telefoniczny: Bożena Hasij-Domagała 506718055 lub Stanisław Rosiński 609512712 Kontakt elektroniczny: bozka43@wp.pl lub sekretarz.ozla@op.pl

Zebranie- spotkanie członków koła „Zaodrze” PZERiI w Opolu

DSCN6231

SPOTKANIE CZŁONKÓW KOŁA „ZAODRZE” PZERiI.

26.06.2018r. odbyło się spotkanie członków koła „Zaodrze” PZERiI w sali Administracji Osiedla „Zaodrze” Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”przy ul. Prószkowskiej 39a w Opolu

W spotkaniu uczestniczyli  zaproszeni goście:

  • Małgorzata Szpulak, Kierownik ds. pomocy środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu,
  • Agnieszka Łukasińska, pracownik Centrum Informacyjno-Edukacyjnego „Senior w Opolu” w Opolu
  • Justyna Wójcik,pracownik Działu Pomocy Stacjonarnej MOPR w Opolu

– Spotkanie było podzielone na dwie części. W pierwszej Jerzy Szlengel, Przewodniczący Koła „Zaodrze” PZERiI przedstawił zrealizowane zadania w I półroczu br. oraz plan na II półrocze.

W drugiej części spotkania zaproszone osoby przedstawiły różne formy pomocy dla osób zagrożonych ubóstwem, niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz propozycje „Centrum IiE” aktywizujące seniorów w ich codziennym życiu.

Przedstawione tematy spotkały się z dużym zainteresowaniem zebranych , szczególnie wdrażany program „Za Życiem” a w ramach tego programu urlop wytchnieniowy. Zainteresowane osoby szczegółowe informacje na ten temat mogą uzyskać  w MOPR.

Spotkanie dowodzi, że na następne spotkania zapraszanie gości w celu przedstawienie zagadnień związanych z życiem seniorów , i nie tylko, ma sens i budzi szerokie  zainteresowanie członków koła.

Zarząd Koła „Zaodrze” PZERiI.

Zdjęcia ze spotkania w zakładce „Galeria”