Miesięczne archiwum: Grudzień 2016

Spotkanie wigilijne

Spotkanie  wigilijne odbyło się 20.XII.2016r. o godz.15.00.Na spotkaniu obecni byli:  Franciszek Dezor, prezes OSM „Przyszłość”, Małgorzata Jarosz-Basztabin koordynator Centrum Informacji i Edukacji „Senior w Opolu”, Leokadia Kubalańca, przewodnicząca Rady Seniorów MO, Henryk Adamczyk-kierownik Administracji Osiedla „Zaodrze” i Zygmunt Kalinowski – przewodniczący Rady Osiedla „Zaodrze”, członkowie prezydium i koła PZERiI „Zaodrze”. Przewodniczący Jerzy Szlengel przedstawił sytuację finansową koła, oraz działalność koła w 2016r. Następnie rozdano opłatki i wszyscy wszystkim złożyli życzenia świąteczno-noworoczne. Życzono sobie wzajemnie przede wszystkim zdrowia, bo ono jest najważniejsze. Następnie głos zabierali goście, życząc zebranym spokojnych świąt, dużo radości w nadchodzącym Nowym Roku, wszelkiej pomyślności oraz szczęścia i zdrowia w życiu  codziennym. Wywiązała się miła i serdeczna rozmowa uczestników spotkania. Wspominano imprezy i spotkania, planowano następne. Spotkanie przebiegło w atmosferze wzajemnej życzliwości. Zdjęcia ze spotkania zamieszczono w zakładce „Galeria”

Zarząd Koła „Zaodrze”PZERiI

Sprawozdanie z działalności koła zostało zamieszczone w zakładce „Z życia koła”.

Zaproszenie

Zarząd Koła PZERiI „Zaodrze” zaprasza wszystkich członków na spotkanie  wigilijne połączone ze sprawozdaniem  z działalności za rok 2016.                                                       Spotkanie odbędzie się w dniu 20.XII.2016r. w sali Administracji Osiedla „Zaodrze”                    o godz. 15,00.                                                                                                                                                                                       Na spotkanie zostali zaproszeni także :Bogusław Sałatyński, Przewodniczący Okręgu PZERiI. Franciszek Dezor, Prezes OSM „Przyszłość”, Zygmunt Kalinowski, Przewodniczący RO „Zaodrze”, Wiesław Sierpiński, Przewodniczący Komisji Społeczno-Samorządowej RO    i Henryk Adamowicz, Kierownika Administracji Osiedla „Zaodrze.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków do wzięcia udziału w spotkaniu.

Zakończenie kursu

8. XII. 2016 r. o godz. 10,00 w sali w Administracji Osiedla „Zaodrze” przy ul. Prószkowskiej 39 A odbyło się spotkanie prezydium Koła „Zaodrze” PZERiI.,Prezesa OSM „Przyszłość”, Kierownika Administracji „Zaodrze”, Przewodniczącego Rady Osiedla  z uczestnikami II kursu komputerowego. Uczestnikom zostały uroczyście wręczone certyfikaty ukończenia. Wykładowcami kursu każdorazowo są członkowie Prezydium Koła „Zaodrze” PZERiI :Jerzy Szlengel i Antoni Majewski. W swoich wystąpieniach zwrócili uwagę na duże zaangażowanie uczestników, chęć opanowania nowych umiejętności oraz na to, że wszyscy chętnie przychodzili na zajęcia. Kursy są także okazją do wzajemnego poznania się mieszkańców osiedla. Prezes OSM”Przyszłość” Antoni Dezor powiedział, że organizowane kursy zachęcają ludzi do wyjścia z domu, do poznania nowych osób,do rozmów , do zdobywania nowej wiedzy. Działanie służce integracji mieszkańców osiedla zyskują aprobatę Zarządu Spółdzielni. Wywiązała się miła rozmowa uczestników spotkania podczas której przedstawiono konieczność przekazania do kawiarenki internetowej, komputerów nowszej generacji  a Prezes OSM nie odmówił pomocy w tym zakresie. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze, szkoda tylko, że nie wszyscy uczestnicy kuru mogli przybyć.

Zdjęcia ze spotkania znajdują się w zakładce „Galeria”

Leokadia Kubalańca

Sekretarz Koła „Zaodrze” PZERiI

Ogłoszenie

W dniu 8.XII.2016r. o godz. 10.00 w sali w budynku Administracji Osiedla „Zaodrze” przy ul. Prószkowskiej 39 A odbędzie się uroczyste  wręczenie certyfikatów dla uczestników kursu komputerowego .

Zapraszamy uczestników i sympatyków koła „Zaodrze” PZERiI.